Cod proiect

 

 Responsabil

 Dr. Daniela Veronica Ghica

Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

Analiza și modelarea diferitelor tipuri de evenimente geofizice înregistrate cu stațiile românești de monitorizare a infrasunetelor

Analiza și modelarea diferitelor tipuri de evenimente geofizice înregistrate cu stațiile românești de monitorizare a infrasunetelor


1. Obiectivul proiectului:


Proiectul își propune să aducă o importantă contribuție în domeniul evaluării hazardului şi a riscului seismic care afectează teritoriul României prin dezvoltarea unui catalog actualizat de cutremure, care să fie omogen şi să prezinte un înalt grad de încredere. În acelaşi timp, proiectul îşi propune să abordeze un aspect important și de noutate în România: monitorizarea hazardului geofizic (natural și antropogen) generat de surse seismo-acustice prin valorificarea unei importante cantități de date cu grad ridicat de precizie, înregistrate de stațiile de monitorizare a infrasunetelor instalate pe teritoriul României.
2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:


- Catalog de cutremure românești revizuit pe diferite intervale de timp a în care o deosebită importanță este acordată discriminării evenimentelor tectonice de cele antropice
- Studiu de fundamentare a hazardului geofizic natural și artificial care afectează teritoriul României prin caracterizarea şi modelarea tipurilor de surse geofizice, naturale și artificiale, locale și regionale, care sunt referențiale pentru investigarea evenimentelor acustice, inclusiv prin contribuții la procesul de discriminare a acestora (cutremure și explozii în mine și cariere)
- Bază de date cu evenimente acustice de referință: surse seismo-acustice şi alte surse geofizice acustice, naturale și artificiale, locale și regionale
3. Obiectivul fazei:


Caracterizarea tipurilor de surse geofizice, naturale și artificiale, locale și regionale, care sunt referențiale pentru modelarea evenimentelor acustice prin:
- Prezentarea tipului de surse geofizice acustice şi caracterizarea acestora din punct de vedere al parametrilor măsuraţi (gama de frecvențe, amplitudinea maximă observată, distanța estimată pentru detecție etc.) şi al condițiilor atmosferice de propagare
- Selectarea evenimentelor de referință de interes, provenite de la sursele geofizice, naturale și artificiale, locale și regionale (explozii de meteoriţi, explozii accidentale şi chimice, deplasarea avioanelor sonice şi supersonice etc.) și care au generat semnale înregistrate staţiile infrasonice româneşti
- Analiza înregistrărilor infrasonice cu metodele de prelucrare standard selectate anterior în vederea extragerii caracteristicilor formelor de undă (direcția de sosire-azimutul invers, viteza aparentă a fazei, frecvența, amplitudinea, SNR) şi a „semnăturii” lor acustice
4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:


- Listă cu tipuri de surse geofizice acustice, naturale și artificiale, locale și regionale: explozii de meteoriţi, explozii accidentale şi chimice, deplasarea avioanelor sonice şi supersonice etc.
- Listă cu evenimente de referință de interes, provenite de la sursele geofizice studiate
- Extragerea caracteristicilor formelor de undă infrasonice asociate evenimentelor studiate, inclusiv a „semnăturii” acustice şi caracterizarea acestora din punct de vedere al parametrilor măsuraţi
- Modele ale evenimentelor geofizice studiate

 

 

Citeste mai mult……

 

Termen predare:

25.10.2021