Cod proiect

 

Responsabil

Dr. Mihail Diaconescu

Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

Parametrizarea stohastica a evenimentelor sesimice generate de faliile active. Surse seismice individuale din zona de vest și nord-vest a Romaniei. Campuri de stress


 

Parametrizarea stohastica a evenimentelor sesimice generate de faliile active. Surse seismice individuale din zona de vest și nord-vest a Romaniei. Campuri de stress


1. Obiectivul proiectului:

Proiectul „Cercetări avansate privind evaluarea hazardului şi riscului seismic în vederea creşterii rezilienţei la cutremure. Provocari in intelegerea dinamicii Pamantului” propune o investigatie multidisciplinara, complexă și intercorelata a fenomenelor care au loc în sistemul cuplat Litosfera-Hidrosfera-Atmosfera-Ionosfera, pentru modelarea fenomenelor tectonice și a proceselor seismice și identificarea relatiei spatio-temporale dintre structura geologica, tensiunile crustale, potentialul seismogen, în scopul descifrarii conexiunilor complexe dintre fenomenele tectonice și efectele lor asupra campurilor geofizice masurabile la suprafata Pamantului. Proiectul urmareste totodata și modelele de propagare ale undelor seismice și estimarea efectelor acestora la suprafata Pamantului, prin calcularea/masurarea deformarilor și deplasarilor crustei și a interactiunii sol-structuri construite in scopul evaluarii hazardului și reducerii riscului la cutremur, dar și a altor fenomene secundare asociate acestuia (tsunami). Acest proiect va aborda fenomenul seismic in interconexiune cu fenomenele generate de sistemele litosfera, hidrosfera, atmosfera și ionosfera in scopul diminuarii riscului, tinand cont de noile metode și procedee aplicabile la aceste sisteme cuplate, incercand sa raspunda provocarilor complexe de natura stiintifica și practica pe care dinamica Pamantului le ridica, in vederea cresterii rezilientei la cutremure.
Proiectul este structurat pe doua directii mari: „D1. Cercetari avansate privind factorii care contribuie la riscul seismic pe teritoriul Romaniei” și „D2. Cercetari complexe ale interactiunii litosfera, hidrosfera, atmosfera, ionosfera”, ce fac parte integranta din obiectivul major „Cercetări avansate privind evaluarea hazardului și riscului seismic în vederea creşterii rezilienţei la cutremure. Provocari in intelegerea dinamicii Pamantului”, al Strategiei de dezvoltare a Institutului National de CD pentru Fizica Pamantului (INCDFP).


2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: dezvoltarea cercetarilor avansate privind evaluarea cu metode specific seismologice, geotehnice, fizice și matematice a factorilor care contribuie la riscul seismic pe teritoriul Romaniei pentru a asigura cresterea rezilientei societatii
umane la cutremure. Se vor dezvolta modele de propagare ale undelor seismice și estima efectele acestora la suprafata Pamantului prin calcularea/masurarea deformarilor și deplasarilor crustei și a interactiunii sol-structuri construite, in scopul evaluarii hazardului și reducerii riscului la cutremur, dar și a altor fenomene secundare asociate acestuia (tsunami). Din analiza înregistrărilor de mişcări puternice ale cutremurelor vrâncene de magnitudine moderată şi mare se va investiga variabilitatea observata în distribuţiile spaţiale ale mişcării seismice a terenului. Se va implementa o noua metodologie prin abordari noi de evaluare a hazardului seismic folosind factorii neliniari de amplificare spectrală, în funcţie de magnitudinea cutremurului şi de condiţiile locale ale amplasamentului seismic. Se vor realiza hărti de expunere și vulnerabilitate seismică, precum și cu estimări de pagube pentru scenarii seismice reprezentative. Imbunătătirea capabilitătilor de estimare a pagubelor directe și indirecte generate de cutremure în România se va realiza in timp aproape real și pentru scenarii reprezentative. Calculul parametrilor sursei tip falie, estimarea activitatii seismice se vor realiza prin parametrizari stohastice a evenimentelor seismice cu implementarea de tehnici TMS (timp, magnitudine, spatiu). Identificarea şi ierarhizarea parametrilor de interes ingineresc se va face în funcţie de gradul influenţei seismului asupra integritătii clădirii. Se vor propune norme metodologice coerente de monitorizare a stării de sănătate şi integritate a construcţiilor. De asemenea se are in vedere dezvoltarea cercetarilor complexe privind interactiunile multiple din sistemul complex litosfera, hidrosfera, atmosfera, ionosfera in scopul identificarii corelatiilor intre fenomenele ce au loc in focarul cutremurelor de Pamant și semnaturile acestor fenomene la suprafata Pamantului, in Atmosfera și in stratele inferioare ale ionosferei. Se vor realiza analize multiparametrice și multi statie a campurilor geofizice cu potential precursor seismic avandu-se in vedere standardizarea datelor in vederea asigurarii calitatii. Printre rezultatele cercetarilor se vor regasi și harti geologice și harti geo-tectonice pentru zonele studiate, harti macroseismice pentru cutremurele recente cu M>5.0 și microzonarea in intensitati a unor orase din zona extracarpatica.


3. Obiectivul fazei:


Descrierea faliilor active in maniera SHARE/DISS. Analiza secventelor seismice prin intermediului analizei statistice a parametrilor principali ai relatiei Gutemberg-Richter prin determinari de tip MLE (Maximum likelihood estimation). Estimarea campurilor de stress. Realizarea hartilor geotectonice și a hartilor seismicitatii zonei precum și analiza cutremurelor cu mecanism focal.


4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:


Evaluarea faliilor active și descrierea lor in maniera Share/DISS. Evaluarea parametrilor modelului de sursa „areal”, tip zona seismica, (area source model). Sursele de acest tip sunt poligoane care descriu o regiune, in care se asuma o activitate seismica omogena pentru fiecare poligon constituent. Pentru fiecare zona vom estima rata activitatii seismice (adica valoarea anuala a lui a s valoarea lui b din relatia Guttenberg Richter), distributia hipocentrala, magnitudinea maxima observata, s distributia stilului de faliere

Citeste mai mult……

Termen predare:15.10 2020