Cod proiect

 

Responsabil

Dr. Iren Adelina Moldovan

Andrei Mihai

Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

Tehnici multiple de analiza a comportamentului campului geomagnetic in corelatie cu fenomenele tectonice, atmosferice si cu activitatea solara; Potenţiale influenţe asupra sistemelor vii


 

Tehnici multiple de analiza a comportamentului campului geomagnetic in corelatie cu fenomenele tectonice, atmosferice si cu activitatea solara; Potenţiale influenţe asupra sistemelor vii


1.      Obiectivul proiectului:

Proiectul „Cercetări avansate privind evaluarea hazardului şi riscului seismic în vederea creşterii rezilienţei la cutremure. Provocari in intelegerea dinamicii Pamantului propune o investigație multidisciplinara, complexa si intercorelata a fenomenelor care au loc în sistemul cuplat Litosfera-Hidrosfera-Atmosfera-Ionosfera, pentru modelarea fenomenelor tectonice si a proceselor seismice si identificarea relatiei spatio-temporale dintre structura geologica, tensiunile crustale, potentialul seismogen, în scopul descifrarii conexiunilor complexe dintre fenomenele tectonice si efectele lor asupra campurilor geofizice masurabile la suprafata Pamantului. Proiectul urmareste totodata si modelele de propagare ale undelor seismice si estimarea efectelor acestora la suprafata Pamantului, prin calcularea/masurarea deformarilor si deplasarilor crustei si a interactiunii sol-structuri construite in scopul evaluarii hazardului si reducerii riscului la cutremur, dar si a altor fenomene secundare asociate acestuia (tsunami). Acest proiect va aborda fenomenul seismic in interconexiune cu fenomenele generate de sistemele litosfera, hidrosfera, atmosfera si ionosfera in scopul diminuarii riscului, tinand cont de noile metode si procedee aplicabile la aceste sisteme cuplate, incercand sa raspunda provocarilor complexe de natura stiintifica si practica pe care dinamica Pamantului le ridica, in vederea cresterii rezilientei la cutremure.

Proiectul este structurat pe doua directii mari: „D1. Cercetari avansate privind factorii care contribuie la riscul seismic pe teritoriul Romaniei” si „D2. Cercetari complexe ale interactiunii litosfera, hidrosfera, atmosfera, ionosfera”, ce fac parte integranta din obiectivul major „Cercetări avansate privind evaluarea hazardului şi riscului seismic în vederea creşterii rezilienţei la cutremure. Provocari in intelegerea dinamicii Pamantului”,  al Strategiei de dezvoltare a Institutului National de CD pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

 Directia de cercetare D2 din cadrul acestui proiect, din care face parte Faza 12 urmareste dezvoltarea cercetarilor complexe privind interactiunile multiple din sistemul complex litosfera, hidrosfera, atmosfera, ionosfera in scopul identificarii corelatiilor intre fenomenele ce au loc in focarul cutremurelor de Pamant si semnaturile acestor fenomene la suprafata Pamantului, in  Atmosfera si in stratele inferioare ale ionosferei. Cutremurele reprezinta unul dintre cele mai distructive hazarde naturale, iar pentru a reduce riscul este necesar sa se anticipeze unde si cand s-ar putea produce un cutremur major si, din acest motiv, trebuie sa analizam orice tip de informatie si sa incercam sa identificam potentialele anomalii care ne pot oferi sansa sa obtinem rezultate notabile in acest domeniu.

 In cadrul Directiei D2, Proiectul O4 Analize multiparametrice si multistatie a campurilor geofizice cu potential precursor seismic” este structurat pe 7 Faze:

 O4.1/Faza 10 a proiectului Analiza ionizarii aerului si a radonului in corelare cu seismicitatea locala si variatia stresului tectonic; Potentiale influente asupra sistemelor vii;

O4.2/Faza 12 i. Tehnici multiple de analiza a comportamentului campului geomagnetic in corelatie cu fenomenele tectonice, atmosferice si cu activitatea solara; Potentiale influente asupra sistemelor vii;

O4.3/ Faza 22 Identificarea si analiza emisiei de gaze pe unele falii active din Romania; Potentiale influente asupra sistemelor vii;

O4.4/Faza 23 Determinarea schimbărilor de câmp magnetic generate de variatiile de temperatură, compoziție si starea rociilor din zona de contact termic dintre astenosferă și fragmentul crustal Vrâncean prin măsurarea câmpului magnetic local pe aliniamentul Cheia-Covasna

O4.5/Faza 35 Studiul emisiilor anomale si a caracteristicilor de propagare a undelor electromagnetice de frecventa joasa LF si foarte joasa VLF asociate cu activitatea seismica si fenomenele electrice locale; Corelatii intre comportamentul sistemelor geofizice si cel al sistemelor vii;

O4.6/ Faza 45 Contributia emisiei de gaze la prognoza seismica;

O4.7/Faza 47 Interoperabilitatea si integrarea datelor cu potential precursor cu alte seturi de date geofizice relevante in contextul unor studii multi si inter-disciplinare si dezvoltarea de resurse de informare, educationale si de constientizare privitor la tematica precursorilor seismici;

 

Citeste mai mult……

Termen predare:06.08 2021