Cod proiect

 

Responsabil

Dr. Dragos Tataru

Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

Servicii pentru facilitarea accesului la date, produse si indicatori de monitorizare
in timp real a fluxurilor de operare din cadrul comandamentului seismic al INCDFP

 Servicii pentru facilitarea accesului la date, produse si indicatori de monitorizare
in timp real a fluxurilor de operare din cadrul comandamentului seismic al INCDFP

1. Obiectivul fazei:

Dezvoltarea de baze de date si instrumente de acces la colecții de date calitative,
standardizate, interoperabile pentru optimizare fluxului operațional de analiză-
procesare-vizualizare


2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

- Proiectarea aplicației centrale de furnizare a serviciilor bazată pe micro servicii
distribuite în rețea, în vederea optimizării aspectelor legate de monitorizarea
infrastructurii, asigurarea redundantei, luând-se în calcul replicarea
funcționalităților în centrele de date ale INCDFP (Măgurele și Eforie)
- Instrumente care permit interogarea datelor existente de către servicii externe
validate cu scopul de a genera noi produse pentru utilizatorii publici sau
comunități specifice.
- Adăugarea de noi funcționalități pentru aplicația centrală de expunere a datelor și
serviciilor
- Configurarea elementelor și dezvoltarea interfețelor disponibile utilizatorilor după
autentificare.


3 Rezumatul fazei:

Căutarea și organizarea datelor relevante pentru a iniția o cercetare este de cele mai
multe ori primul pas în abordarea problemei (studiului). Volumul mare de date
înregistrate și arhivate, cu un scop bine definit la acel moment, pot fi redescoperite și
reutilizate în noi cercetări doar dacă această categorie de utilizatori neanticipați știu sau
pot afla de existența lor, au posibilitatea să le evalueze calitatea și să reconstituie modul
în care au fost generate.
Managementul datelor de intrare este un factor decisiv în definirea calității și eficienței rezultatelor oricărui studiu/cercetări, cu atât mai mult acolo unde ele sunt extrem de
diverse, heterogene și generate la diferite niveluri de analiză și procesare. Cu atât mai
mult acest principiu se aplică datelor și studiilor geofizice, în general și seismologice, în
particular, în a căror utilizare, respectiv realizare contează foarte mult modul în care se
înlesnește accesului la un volum cât mai mare de date, îmbunătățindu-se astfel
semnificativ capacitatea de a fi revalorificate.

 

Citeste mai mult……

Termen predare: 22.11 2019