Cod proiect

 

Responsabil

Dr. Dragos Toma-Danila

Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

Hărți de expunere și vulnerabilitate seismică la nivel național


 

Hărți de expunere și vulnerabilitate seismică la nivel național


1. Obiectivul proiectului


Proiectul propune o investigație multidisciplinara, complexă si intercorelata a fenomenelor care au loc în sistemul cuplat Litosfera-Hidrosfera-Atmosfera-Ionosfera, pentru modelarea fenomenelor tectonice si a proceselor seismice si identificarea relatiei spatio-temporale dintre structura geologica, tensiunile crustale, potentialul seismogen, în scopul descifrarii conexiunilor complexe dintre fenomenele tectonice si efectele lor asupra campurilor geofizice masurabile la suprafata Pământului. Proiectul urmareste totodata si modelele de propagare ale undelor seismice si estimarea efectelor acestora la suprafata Pamantului, prin calcularea/masurarea deformarilor si deplasarilor crustei si a interactiunii sol-structuri construite in scopul evaluarii hazardului si reducerii riscului la cutremur, dar si a altor fenomene secundare asociate acestuia (tsunami). Acest proiect va aborda fenomenul seismic in interconexiune cu fenomenele generate de sistemele litosfera, hidrosfera, atmosfera si ionosfera in scopul diminuarii riscului, tinand cont de noile metode si procedee aplicabile la aceste sisteme cuplate, incercand sa raspunda provocarilor complexe de natura stiintifica si practica pe care dinamica Pamantului le ridica, in vederea cresterii rezilientei la cutremure.
2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivelor


Dezvoltarea cercetarilor avansate privind evaluarea cu metode specific seismologice, geotehnice, fizice si matematice a factorilor care contribuie la riscul seismic pe teritoriul Romaniei pentru a asigura cresterea rezilientei societatii umane la cutremure. Se vor dezvolta modele de propagare ale undelor seismice si estima efectele acestora la suprafata Pamantului prin calcularea/masurarea deformarilor si deplasarilor crustei si a interactiunii sol-structuri construite, in scopul evaluarii hazardului si reducerii riscului la cutremur, dar si a altor fenomene secundare asociate acestuia (tsunami). Din analiza înregistrărilor de mişcări puternice ale cutremurelor vrâncene de magnitudine moderată şi mare se va investiga variabilitatea observata în distribuţiile spaţiale ale mişcării seismice a terenului. Se va implementa o noua metodologie prin abordari noi de evaluare a hazardului seismic folosind factorii neliniari de amplificare spectrală, în funcţie de magnitudinea cutremurului şi de condiţiile locale ale amplasamentului seismic. Se vor realiza hărți de expunere și vulnerabilitate seismică, precum și cu estimări de pagube pentru scenarii seismice reprezentative. Imbunătățirea capabilităților de estimare a pagubelor directe și indirecte generate de cutremure în România se va realiza in tip aproape real și pentru scenarii reprezentative. Calculul parametrilor sursei tip falie, estimarea activitatii seismice se vor realiza prin parametrizari stohastice a evenimentelor seismice cu implementarea de tehnici TMS (timp, magnitudine, spatiu). Identificarea şi ierarhizarea parametrilor de interes ingineresc se va face în funcţie de gradul influenţei seismului asupra integrității clădirii.
3. Obiectivul fazei


- Evidențierea geospațială a caracteristicilor ce țin de expunere și vulnerabilitate seismică în România


4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei


- Realizarea unei colecții de hărți reprezentative, bazate pe datele GIS disponibile în cadrul modelului socio-economic de expunere și vulnerabilitate seismică (MODEVUS) actual, dezvoltat în cadrul fazei anterioare

 

 

Citeste mai mult……

Termen predare:14.03 2022