Cod proiect

 

Responsabil

Dr. Alexandra Muntean

Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

Implementarea și diseminarea produselor GNSS pe termen lung în vederea determinării comportării cinematice a blocurilor tectonice majore din zona Vrancea pe baza stațiilor GNSS la nivel național


 

Implementarea și diseminarea produselor GNSS pe termen lung în vederea determinării comportării cinematice a blocurilor tectonice majore din zona Vrancea pe baza stațiilor GNSS la nivel național


1.      Obiectivul proiectului:

 Principalul obiectiv general al proiectului este dezvoltarea de instrumente ce pot fi folosite în managementul dezastrelor provocate de cutremure în România, în particular în orașele dens populate prin intermediul unor analize și monitorizări complexe.

 2.      Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

 Vor fi implementate, dezvoltate si aplicate metode si programe noi (avansate) de analiza datelor geofizice (seismologice si geodezice) acumulate la INCDFP in vederea îmbunătățirii si eficientizării monitorizării activității seismice, estimării parametrilor surselor seismice si evaluării efectelor cutremurelor asupra structurilor naturale si antropice. Proiectul va aduce o contribuție semnificativă in ceea ce privește accesul la date, la servicii de cercetare, la soluții bazate pe cercetare- dezvoltare inovatoare și la dezvoltarea de e-infrastructuri care sa vizeze reducerea expunerii societății umane, riscului reprezentat de cutremure naturale și antropice.

 3.      Obiectivul fazei:

Obiectivul acestei faze constă în: combinarea datelor aparținând rețelelor GNSS de pe teritoriul România pentru a obține o hartă detaliată a mișcărilor de suprafață; monitorizarea deformărilor scoarței asociate cu orogenul carpatic și platformele învecinate din România, în corelație cu procesele tectonice din Europa de Sud-Est (interacțiunea dintre placa Euroasiatica și Africană); observarea mișcărilor (verticale) ale scoarței pentru studierea expresiei suprafeței cutremurelor profunde din zona de curbură a Carpaților Orientali (regiunea Vrancea).  

4.      Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

Pentru atingerea obiectivului fazei avem în vedere obținerea următoarelor rezultate:

 -  Realizarea de produse de tip soluții zilnice PPP

-  Realizarea de produse de tip serii de timp

-  Realizarea de produse de tip hărţi ale deformărilor pe componenta orizontală și componenta verticală

-   Realizarea unui material ştiinţific elaborat şi diseminarea rezultatelor

 

Citeste mai mult……

Termen predare:22.10 2021