Cod proiect

 

Responsabil

Dr. Doru Mateciuc

Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

Constituirea bazei de date geologice, geofizice şi satelitare complexe; discretizarea rețelei de stații de măsura GNSS în elemente finite.

Constituirea bazei de date geologice, geofizice şi satelitare complexe; discretizarea rețelei de stații de măsura GNSS în elemente finite.

  • Obiectivul fazei:

1.       Identificarea rețelelor geodezice existente la nivel național,

2.       analiza primară a caracteristicilor acestora,

3.       discretizarea în elemente finite, analiza calitativă a discretizărilor,

4.       caracterizarea geologică și geotectonică a zonei de maxim impact seismologic din România.

 

  • Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

1.      Schema EF pentru rețeaua de stații de măsura GNSS,

2.      Analiza calitativa a rețelelor de EF,

3.      Baza de date geologice și geofizice pentru aria investigată,

4.      Valorificarea rezultatelor cercetării prin lucrări / prezentări la conferințe naționale și internaționale.

 

 §  Rezumatul fazei (maximum 5 pagini):

Prezentul Raport este structurat în Introducere, 6 capitole și Concluzii, totalizând un număr de 56 pagini, care conțin 21 figuri și 7 tabele.

Studiile referitoare la Mişcările Crustale Recente pe teritoriul României efectuate prin intermediul tehnicilor geodeziei spaţiale sunt o componentă definitorie a cercetărilor privind dinamica crustei terestre şi pot evidenţia atât fenomenele care apar în interiorul crustei cât şi cele dezvoltate sub crusta terestră, ultima afirmaţie fiind încă destul de controversată.

 

Citeste mai mult……

Termen predare: 19.07. 2019