Cod proiect

 

Responsabil

Dr. Bogdan Grecu

Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

Îmbunătățirea hărților de tip ShakeMap la nivelul orașului București


 

Îmbunătățirea hărților de tip ShakeMap la nivelul orașului București


1.        Obiectivul proiectului:

Scopul proiectului este de a aduce o contribuție semnificativă în ceea ce privește accesul la date, la servicii  de  cercetare,  la  soluții  bazate  pe  cercetare‐dezvoltare inovatoare și la dezvoltarea de e‐infrastructuri care să vizeze reducerea expunerii societății umane, riscului reprezentat de cutremure naturale și antropice.

2.        Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:

i) algoritmi si software pentru îmbunătățirea performantelor sistemului de alarmare prin creșterea capacitații de detecție si extindere a acestuia la alte zone seismice din Romania unice la nivel European;

ii) metode, procedee si algoritmi, de analiza in timp real a undelor seismice, utilizând tehnologia satelitara GNSS de înaltă frecventa într‐o maniera omogena, integrata, in vederea creșterii rezoluției rezultatelor;

iii) proceduri, algoritmi si software avansate de detecție si localizare a surselor seismice in vederea monitorizării seismicității in timp real;

iv) instrumente de estimare rapida a mișcării terenului generata de cutremurele din Romania;

v) proceduri noi si metodologii pentru analiza si caracterizarea in timp real a evenimentelor seismice produse pe teritoriul Românie;

vi) instrumente de acces si de transfer a datelor si produselor geofizice in vederea valorificării rezultatelor cercetării.

3.        Obiectivul fazei:

Obiectivul principal al acestei teme îl reprezintă îmbunătățirea hărțile de tip ShakeMap generate in cazul cutremurelor din Romania prin optimizarea algoritmilor de estimare a parametrilor mișcării terenului si completarea informațiilor înregistrate la stațiile seismice cu informații macroseismice observate in teren. Obiectivele specifice ale fazei sunt: i) testarea diferitelor legi de predicție a parametrilor mișcării terenului (GMPE) și a relațiilor de conversie între accelerația de vârf a terenului și intensitate pentru zona municipiului București ii) hărți de tip ShakeMap generate pentru cutremurele  de adâncime intermediară la nivelul orașului București.

 4.        Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

- hărți de tip ShakeMap îmbunătățite la nivelul orașului București pentru cutremure de adâncime intermediară

Citeste mai mult……

Termen predare:20.08 2021