Cod proiect

 

Responsabil

Andrei Bala

Caracterizarea zonelor seismic active și legăturile cu dinamica blocurilor crustale din partea de sud a României: Platforma Moesica, Dobrogea Centrala si sudica, Orogenul Nord Dobrogean. Determinarea axelor de stress prin inversie din mecanismele cutremurelor din fiecare zona și actualizare harții de stress a Romaniei la nivel crustal.  

 

 

Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

 

 

Caracterizarea zonelor seismic active și legăturile cu dinamica blocurilor crustale din partea de sud a României: Platforma Moesica, Dobrogea Centrala si sudica, Orogenul Nord Dobrogean. Determinarea axelor de stress prin inversie din mecanismele cutremurelor din fiecare zona și actualizare harții de stress a Romaniei la nivel crustal.

 

 

 

 

1.      Obiectivul fazei:

Unul dintre cele mai evidente efecte ale eliberării de stres în crustă sunt cutremurele tectonice. Datorită numărului mare de mecanisme focale existente în urma cutremurelor din studiile regionale și a numărului crescând de soluții de mecanisme făcute public, de ex. Proiectul Global CMT (fostul grup de seismologie din Harvard) sau NEIC/USGS, mecanismele focale unice ale cutremurelor (FMS) formează majoritatea înregistrărilor de date din baza de date WSM. Datele privind mecanismele focale furnizează informații privind mărimile relative ale tensiunilor principale, astfel încât poate fi atribuit unui anumit regim tectonic.

Determinarea principalelor orientări de stres și a mărimilor relative din aceste mecanisme trebuie făcută cu precauție apreciabilă. Trei tipuri de înregistrări de date din mecanismele focale se disting în baza de date a World stress map(WSM): Single (FMS), inversiuni formale (FMF) și mecanisme focale medii / compuse (FMA). Principala diferență dintre acestea în ceea ce privește indicarea stresului este fiabilitatea acestora pentru a indica stresul tectonic regional. Mecanismele focale medii de pe o anumita arie tectonica ce se presupune a avea o comportare unitara sunt cele care stau la baza determinarii axelor de stress.

Metodologia va urmari etapele:

a.       Stabilirea si descrierea  unitaților tectonice principale, precum si a zonelor seismogene care au fost puse în evidență în partea de sud și est a României.

b.      Stabilirea faliilor tectonice cunoscute din date geologice/geofizice precum si liniile de sensibilitate la cutremure din date seismologice.

c.        Alcatuirea unei baze de date cu mecanismele de cutremure care se au avut loc la nivel crustal în aceste zone tectonice.

d.      Determinarea prin inversie a axelor de stress orizontal în fiecare zona seismica, precum si a raportului relativ dintre ele.

e.       Comparatie între regimul seismic al axelor de stress din fiecrae zona si modele tectonice din zonă.

 

2.      Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

 

4.1. Câmpul de stress la suprafața Pământului. Falii și generarea cutremurelor crustale.

 

4.2.        Se vor contura și descrie principalele unități tectonice din partea de sud a Romaniei, inclusiv zona seismic activă Vrancea, la nivelul crustei terestre. In aceasta zona se vor stabili zonele seismic active impreună cu descrierea lor, așa cum apar în ultimele cercetari seismologice.

4.3.        Se vor alcatui baze de date cu cutremure la nivel crustal, până la 50 km adancime care au mecanismul focal calculat pentru fiecare zona seismica.

 

 

  

Citeste mai mult……

 

Termen predare:

12.07.2019