Cod proiect

 

Responsabil

Dr. Luminita Ardeleanu

Caracteristici spectrale ale mişcării seismice a terenului, produse de cutremurele subcrustale vrâncene

Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

 

 

Caracteristici spectrale ale mişcării seismice a terenului, produse de cutremurele subcrustale vrâncene

 

 

1.      Obiectivul proiectului:

Proiectul propune o investigaţie multidisciplinară, complexă şi intercorelată a fenomenelor care au loc în sistemul cuplat Litosferă-Hidrosferă-Atmosferă-Ionosferă, pentru modelarea fenomenelor tectonice şi a proceselor seismice şi identificarea relaţiei spaţio-temporale dintre structura geologică, tensiunile crustale, potenţialul seismogen, în scopul descifrării conexiunilor complexe dintre fenomenele tectonice şi efectele lor asupra câmpurilor geofizice măsurabile la suprafaţa Pământului. Proiectul urmăreşte totodată şi modelele de propagare ale undelor seismice şi estimarea efectelor acestora la suprafaţa Pământului, prin calcularea/măsurarea deformărilor şi deplasărilor crustei şi a interacţiunii sol-structuri construite, în scopul evaluării hazardului şi reducerii riscului la cutremur, dar şi a altor fenomene secundare asociate acestuia (tsunami). Acest proiect va aborda fenomenul seismic în interconexiune cu fenomenele generate de sistemele litosferă, hidrosferă, atmosferă şi ionosferă în scopul diminuării riscului, ţinând cont de noile metode şi procedee aplicabile la aceste sisteme cuplate, incercând să răspundă provocărilor complexe de natură ştiinţifică şi practică pe care dinamica Pământului le ridică, în vederea creşterii rezilienţei la cutremure.

 2.        Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului: dezvoltarea cercetărilor avansate privind evaluarea cu metode specific seismologice, geotehnice, fizice şi matematice a factorilor care contribuie la riscul seismic pe teritoriul României, pentru a asigura creşterea rezilienţei societăţii umane la cutremure. Se vor dezvolta modele de propagare a undelor seismice şi estima efectele acestora la suprafaţa Pământului prin calcularea/măsurarea deformărilor şi deplasărilor crustei şi a interacţiunii sol-structuri construite, în scopul evaluării hazardului şi reducerii riscului la cutremur, dar şi a altor fenomene secundare asociate acestuia (tsunami). Din analiza înregistrărilor de mişcări puternice ale cutremurelor vrâncene de magnitudine moderată şi mare se va investiga variabilitatea observată în distribuţiile spaţiale ale mişcării seismice a terenului. Se va implementa o nouă metodologie prin abordări noi de evaluare a hazardului seismic, folosind factorii neliniari de amplificare spectrală, în funcţie de magnitudinea cutremurului şi de condiţiile locale ale amplasamentului seismic. Se vor realiza hărţi de expunere şi vulnerabilitate seismică, precum şi cu estimări de pagube pentru scenarii seismice reprezentative. Imbunătăţirea capabilităţilor de estimare a pagubelor directe şi indirecte generate de cutremure în România se va realiza aproape în timp real şi pentru scenarii reprezentative. Calculul parametrilor sursei tip faliere, estimarea activităţii seismice se vor realiza prin parametrizări stohastice ale evenimentelor seismice, cu implementarea de tehnici TMS (timp, magnitudine, spaţiu). Identificarea şi ierarhizarea parametrilor de interes ingineresc se va face în funcţie de gradul influenţei seismului asupra integrităţii clădirii. Se vor propune norme metodologice coerente de monitorizare a stării de sănătate şi integritate a construcţiilor.

 3.      Obiectivul fazei:

Analiza caracteristicilor spectrale ale mişcării seismice a terenului, produse de cutremurele subcrustale vrâncene puternice şi moderate

4.      Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:

- Influenţa frecvenţei dominante a acceleraţiei terenului asupra intensităţii macroseismice în amplasamente (pentru nivele de intensitate definite prin pagube structurale – I ≥ 5).

- Spectre de viteză şi deplasare pentru cutremurele subcrustale vrâncene puternice şi moderate (Mw > 4).

- Variaţii spaţiale ale frecvenţei dominante a vitezei terenului.

- Dependenţa frecvenţei dominante a vitezei terenului de magnitudinea cutremurelor.

  

Citeste mai mult……

 

Termen predare:

2020