Cod proiect

 

Responsabil

Raluca Partheniu

Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

Modelarea fenomenului tsunami pentru diferite scenarii seismice ale cutremurelor majore generate in Marea Neagra care ar putea afecta zonele costiere ale Romaniei


 

Modelarea fenomenului tsunami pentru diferite scenarii seismice ale cutremurelor majore generate in Marea Neagra care ar putea afecta zonele costiere ale Romaniei


1.      Obiectivul proiectului:

Proiectul „Cercetări avansate privind evaluarea hazardului şi riscului seismic în vederea creşterii rezilienţei la cutremure. Provocari in intelegerea dinamicii Pamantului propune o investigație multidisciplinara, complexă si intercorelata a fenomenelor care au loc în sistemul cuplat Litosfera-Hidrosfera-Atmosfera-Ionosfera, pentru modelarea fenomenelor tectonice si a proceselor seismice si identificarea relatiei spatio-temporale dintre structura geologica, tensiunile crustale, potentialul seismogen, în scopul descifrarii conexiunilor complexe dintre fenomenele tectonice si efectele lor asupra campurilor geofizice masurabile la suprafata Pamantului. Proiectul urmareste totodata si modelele de propagare ale undelor seismice si estimarea efectelor acestora la suprafata Pamantului, prin calcularea/masurarea deformarilor si deplasarilor crustei si a interactiunii sol-structuri construite in scopul evaluarii hazardului si reducerii riscului la cutremur, dar si a altor fenomene secundare asociate acestuia (tsunami). Acest proiect va aborda fenomenul seismic in interconexiune cu fenomenele generate de sistemele litosfera, hidrosfera, atmosfera si ionosfera in scopul diminuarii riscului, tinand cont de noile metode si procedee aplicabile la aceste sisteme cuplate, incercand sa raspunda provocarilor complexe de natura stiintifica si practica pe care dinamica Pamantului le ridica, in vederea cresterii rezilientei la cutremure.

Proiectul este structurat pe doua directii mari: „D1. Cercetari avansate privind factorii care contribuie la riscul seismic pe teritoriul Romaniei” si „D2. Cercetari complexe ale interactiunii litosfera, hidrosfera, atmosfera, ionosfera”, ce fac parte integranta din obiectivul major „Cercetări avansate privind evaluarea hazardului şi riscului seismic în vederea creşterii rezilienţei la cutremure. Provocari in intelegerea dinamicii Pamantului”,  al Strategiei de dezvoltare a Institutului National de CD pentru Fizica Pamantului (INCDFP).

 Directia de cercetare D2 din cadrul acestui proiect, din care face parte Faza 13 urmareste dezvoltarea cercetarilor complexe privind interactiunile multiple din sistemul complex litosfera, hidrosfera, atmosfera, ionosfera in scopul identificarii corelatiilor intre fenomenele ce au loc in focarul cutremurelor de Pamant si semnaturile acestor fenomene la suprafata Pamantului, in  Atmosfera si in stratele inferioare ale ionosferei.

 In cadrul Directiei D2, Obiectivul O5 Reducerea riscului datorat fenomenului tsunami si a altor evenimente extreme legate de variatii ale nivelului apei marii” va fi atins prin activitatile a doua Faze:

 

-          Faza 13 (Faza curenta) Modelarea fenomenului tsunami pentru diferite scenarii seismice ale cutremurelor majore generate in Marea Neagra care ar putea afecta zonele costiere ale Romaniei

-          Faza 36 Interpretarea datelor de nivel de apa de la reteaua de maregrafe instalate pe litoralul romanesc in corelatie cu fenomene tectonice si atmosferice

 

2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului Proiectului:

Dezvoltarea cercetarilor avansate privind evaluarea cu metode specific seismologice, geotehnice, fizice si matematice  a factorilor care contribuie la riscul seismic pe teritoriul Romaniei pentru a asigura cresterea rezilientei societatii umane la cutremure. Se vor dezvolta modele de propagare ale undelor seismice si estima efectele acestora la suprafata Pamantului prin calcularea/masurarea deformarilor si deplasarilor crustei si a interactiunii sol-structuri construite, in scopul evaluarii hazardului si reducerii riscului la cutremur, dar si a altor fenomene secundare asociate acestuia (tsunami). Din analiza înregistrărilor de mişcări puternice ale cutremurelor vrâncene de magnitudine moderată şi mare se va investiga variabilitatea observata în distribuţiile spaţiale ale mişcării seismice a terenului. Se va implementa o noua metodologie prin abordari noi de evaluare a hazardului seismic folosind factorii neliniari de amplificare spectrală, în funcţie de magnitudinea cutremurului şi de condiţiile locale ale amplasamentului seismic. Se vor realiza hărți de expunere și vulnerabilitate seismică, precum și cu estimări de pagube pentru scenarii seismice reprezentative. Imbunătățirea capabilităților de estimare a pagubelor directe și indirecte generate de cutremure în România se va realiza in tip aproape real și pentru scenarii reprezentative. Calculul parametrilor sursei tip falie, estimarea activitatii seismice se vor realiza prin parametrizari stohastice a evenimentelor seismice cu implementarea de tehnici TMS (timp, magnitudine, spatiu). Identificarea şi ierarhizarea parametrilor de interes ingineresc se va face în funcţie de gradul influenţei seismului asupra integrității clădirii. Se vor propune norme metodologice coerente de monitorizare a stării de sănătate şi integritate a construcţiilor. De asemenea se are in vedere dezvoltarea cercetarilor complexe privind interactiunile multiple din sistemul complex litosfera, hidrosfera, atmosfera, ionosfera in scopul identificarii corelatiilor intre fenomenele ce au loc in focarul cutremurelor de Pamant si semnaturile acestor fenomene la suprafata Pamantului, in Atmosfera si in stratele inferioare ale ionosferei. Se vor realiza analize multiparametrice si multi-statie a campurilor geofizice cu potential precursor seismic avandu-se in vedere standardizarea datelor in vederea asigurarii calitatii. Printre rezultatele cercetarilor se vor regasi si harti geologice si harti geo-tectonice pentru zonele studiate, harti macroseismice pentru cutremurele recente cu M>5.0 si microzonarea in intensitati a unor orase din zona extracarpatica.

3.      Obiectivul fazei 13:

 Obiectivul Fazei 13, Modelarea fenomenului tsunami pentru diferite scenarii seismice ale cutremurelor majore generate in Marea Neagra care ar putea afecta zonele costiere ale Romaniei, consta in reducerea riscului datorat fenomenului tsunami prin realizarea studiilor necesare pentru urmarirea acestui fenomen in Marea Neagra si reprezinta un obiectiv de interes national atat pentru cercetarea din Romania, cat si in cadrul INCDFP.

Pentru atingerea Obiectivului Fazei 13 se vor realiza numeroase scenarii de tsunami pentru posibile cutremure ce ar putea afecta populatia si localitatile din zona litoralului romanesc si bulgaresc. In cadrul modelarii se vor folosi parametrii unor cutremure din trecut, cu scopul de a estima inaltimile maxime ale valurilor ce ar putea fi generate, cat si a magnitudinilor minime care ar duce la generarea de valuri semnificative. In acest studiu se doreste realizarea unei comparatii intre scenarii pentru aceiasi parametri seismici, folosind individual cele 2 programe mentionate mai sus (TAT si TRIDEC), pentru zonele seismice care prezinta un risc asupra litoralului romanesc (Shabla, Istanbul si Crimeea). Toate acestea vor contribui la o mai buna intelegere a fenomenului tsunami in general, la imbunatatirea studiilor legate de acesta pe plan local, cat si la evaluarea cat mai precisa efectele pe care le poate avea acest fenomen asupra litoralului nostru. De asemenea, rezultatele vor putea fi folosite si pentru preventie si alarmare in cazul producerii unui eveniment in timp real in Marea Neagra.

 

Citeste mai mult……

Termen predare:07.12.2021