Cod proiect

 

Responsabil

Dr. Natalia Poiata

Obiective/Rezultate obtinute

Valoare faza (RON)

Ajustarea codurilor de detecție si localizarea a surselor seismice si
dezvoltarea capacitații de analiza datelor in timp real


 

Ajustarea codurilor de detecție si localizarea a surselor seismice si
dezvoltarea capacitații de analiza datelor in timp real


1. Obiectivul proiectului:


Principalul obiectiv general al proiectului este dezvoltarea de instrumente ce pot fi folosite în managementul dezastrelor provocate de cutremure în România, în particular în orașele dens populate prin intermediul unor analize și monitorizări complexe.


2. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului:


Vor fi implementate, dezvoltate si aplicate metode si programe noi (avansate) de analiza
datelor geofizice (seismologice si geodezice) acumulate la INCDFP in vederea îmbunătățirii si eficientizării monitorizării activității seismice, estimării parametrilor surselor seismice si evaluării efectelor cutremurelor asupra structurilor naturale si antropice. Proiectul va aduce o contribuție semnificativă in ceea ce privește accesul la date, la servicii de cercetare, la soluții bazate pe cercetare- dezvoltare inovatoare și la dezvoltarea de e-infrastructuri care sa vizeze reducerea expunerii societății umane, riscului reprezentat de cutremure naturale și antropice.


3. Obiectivul fazei:


Obiectivul principal al acestei faze consta in extinderea si modificarea codurilor sistemului
automat de detecție si localizare a surselor seismice dezvoltat in faza precedenta a proiectului (Faza 5) pentru extinderea spre capacitate de analiza a fluxului continuu de date seismice in timp real.
Se urmărește, de asemenea, potențială generalizarea a sistemului de analiza rezultat pentru o extindere spre alte zone active seismic din Romania. Un pas important si necesar in atingerea obiectivelor o reprezintă evaluarea resurselor de calcul si stocare existente la INCDFP pentru determinarea configurației optime de implementare a sistemului de analiza in timp real.
Metodologia va urmări etapele:
• Modificarea softului automat de detectie si localizare testat pe zona Galati in vederea
integrării accesului la date continue din baza de date INCDFP si crearea versiunii separate de
program pentru analiza datelor seismice in timp real.
• Evaluare resurselor de calcul si stocare existente la INCDFP pentru determinarea
configurației optime de hardware care va asigura implementare eficienta a sistemului de analiza
in timp real.
• Dezvoltarea modulelor de control de calitate a datelor.
• Simularea unui caz de criza in regim off-line folosind datele seismice înregistrate in
perioada Noiembrie 2017 – Decembrie 2019.
• Evaluarea si analiza catalogului de evenimente seismice produs de sistem de analiza in
timp real.
• Definirea setărilor pentru sistemul de alertare seismica.


4. Rezultate preconizate pentru atingerea obiectivului fazei:


1. Varianta independenta a softului de detecție si localizare a seismicității adaptata analizei
in timp real.
2. Catalog automat de evenimente seismice si caracteristicele lor.
3. Module pentru evaluarea calității datelor seismice din baza de date INCDFP
4. Module pentru post-procesarea formelor de unda a evenimentelor din catalog automat
generat
5. Definirea potențialului sistem de alerta seismica bazata pe catalog automat generat

Citeste mai mult……

Termen predare:20.08 2021